Certifikát EN 12642

Pro provedení karoserie Curtainsider jsem držiteli Certifikátu podle DIN EN 12642 – provedení XL. Pro návěs máme dále schválení XL pro přepravu volně ložených pneumatik a přepravu nápojů. Poutací prvky na čele a v okrajovém profilu jsou certifikovány dle DIN EN 12640.

 

Bezpečná přeprava s ohledem zajištění nákladu je možná jen při splnění těchto podmínek:
Náklad, nebo jeho obaly / palety doléhají plošně na čelní stěně, na bočních stěnách a na zadní stěně. Maximální vzdálenosti mezi jednotlivými částmi nákladu jsou maximálně 30 mm na běžný ložný metr a to podélně i příčně. U ložných prostorů se šířkou 2 480 až 2 500 mm nesmí součet těchto mezer přesáhnout
150 mm. Náklad může být naložen v celé světlé výšce ložného prostoru, avšak minimální výška nákladu je 800 mm. Součinitel tření mezi ložnou plochou a nákladem musí být nejméně μ = 0,3. Nejsou přípustné výstupky, nebo ostré hrany s rádiusem menším než 2,5 mm. Při každé přepravě musí být namontovány a zajištěny všechny pohyblivé nebo odnímatelné díly nástavby (uzávěry plachty, dveře, apod.). Doporučená výbava jsou dvě vázací soupravy umístěné křížem co nejblíže u zadních vrat. Při každé přepravě je potřeba stanoveným způsobem zajistit veškeré pohyblivé nebo odnímatelné díly nástavby.
Přeprava nákladu pro druhou podlahu:
Podlaha může být umístěna max. v 1/2 světlé výšky nákladového prostoru a její max. zatížení je 1/3 užitečného nákladu. Náklad musí být rozložen rovnoměrně na celé ložné ploše a musí být kotvený pouze ke konstrukci druhé podlahy. Druhá podlaha musí být v příčném směru zpevněna minimálně 2 páry vázacích souprav o pevnosti minimálně 1 500 / 3 000 daN. V podélném směru musí být zpevněna minimálně 2 vázacími soupravami ve směru vpřed a 2 vázacími soupravami ve směru vzad, rozdělené rovnoměrně na obě strany. Jejich pevnost musí být minimálně 1 500 / 3 000 daN. Úhel vázacích souprav vůči podlaze nesmí být více jak 40°.
Přeprava nákladů ve volných přepravkách:
Při přepravě nápojů v přepravkách nebo nákladů s volně loženými přepravkami podobné povahy musí být boční kapsy umístěny tak, aby v celé výši nákladu vzdálenost mezi bočními hliníkovými profily činila max. 350 mm.
Přeprava pneumatik:
Při přepravě volných stromečkově vyskládaných pneumatik se nahrazují výztuhy ze zušlechtěné slitiny hliníku, dvěma řadami ocelových „C“ profilů s kotevními úchyty pro křížné vázání k podlaze. Pevnost vázacích souprav musí být minimálně 1 500 / 3 000 daN.

XLcertifikat – 1
I am interested in
Contact us
Loading...