VÝZVA!

Společnost PANAV, a.s., se sídlem Nádražní 212, 783 45 Senice na Hané, IČO: 476 72 731, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 549 (dále jen „Společnost“), tímto zveřejňuje informaci o tom, že jediný akcionář Společnosti dne 8.1.2020 v působnosti valné hromady rozhodl o změně všech akcií Společnosti z listinných na zaknihované akcie. Lhůta k odevzdání všech dosavadních akcií na jméno v listinné podobě byla stanovena na 2 (dva) měsíce ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí o změně akcií v Obchodním věstníku a uveřejnění na internetových stránkách Společnosti.
Jediný akcionář se proto vyzývá, aby do 2 (dvou) měsíců ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí v Obchodním věstníku a uveřejnění na internetových stránkách Společnosti odevzdal v sídle Společnosti všechny své akcie vydané Společností, a zároveň aby ve stejné lhůtě sdělil Společnosti číslo majetkového účtu v příslušné evidenci.
Mám zájem
Kontaktujte nás
Loading...