Různé

Dále v rámci služeb zákazníkům vystavuje prohlášení výrobce v těchto případech:

 

  • Obnova VIN vozidla – při znehodnocení (poškození) VIN vydáváme souhlas s jeho obnovou náhradní metodou.
  • Špatně zapsané údaje v TP vozidla. Při opisech TP vozidla dochází k chybám při zápisu údajů. Vydáváme prohlášení k opravám těchto údajů.
  • Nesoulad mezi VČ zapsaným v TP vozidla a vyraženým na rámu vozidla. Jedná se převážně o vozidla z 60tých až 80tých letech, kdy se v TP vozidla vyznačovalo předčíslí pro rozlišení výrobků. Např. v TP je zápis 101 12345, 101 je předčíslí zapsané v TP na rámu vozidla je vyraženo 12345. Uvedený problém je řešen i prohlášením výrobce zveřejněným na stránkách MDČR.
  • Změna rozměrů nástavby vozidla. Prohlášení výrobce vyžadovaný registrem vozidel. Jedná se o problematiku týkající se změny rozměrů nástavby vozidla po výměně, nebo přestavbě nástavby. Prohlášení pro úřady ohledně kategorie vozidla. Zápisy údajů ve starších technických průkazech neodpovídají dnešním legislativním požadavkům. Starší technické průkazy nerozlišují kategorie vozidel tak jak je známe dnes (O a R). Při vystavení opisů technického průkazu dochází často k chybnému zařazení vozidla, nebo chce úřad potvrzení co má zapsat.

Úkony nejsou zpoplatněny.

 

Co musíte udělat?

Zaslat nám korespondenční adresu, pokud bude souhlas vystaven na jinou osobu a zasílán na jinou adresu. Kontaktní telefon. Kopie technického průkazu vozidla, případně foto vozidla. Do textu uvedete, čeho se Váš požadavek týká.

Vše možno zaslat e-mailem. POZOR velikost souboru nesmí přesáhnout 5 Mb, pak je třeba soubor rozdělit na několik e-mailů.

 

KONTAKT:

PANAV, a.s.
Nádražní 212
783 45 Senice na Hané

Ing. Radovan Mládek
tel.: +420 585 808 519
e-mail: [obfuscate_1_|113|88|92|102|114|96|101|38|100|104|96|91|93|98|60|111|88|102|88|114|45|90|114]

Mám zájem
Kontaktujte nás
Loading...