Przeglądy gwarancyjne i ich częstotliwość

Jako renomowany producent przyczep / naczep w ramach opieki nad klientem prowadzimy dział serwisowy. Do kompetencji działu serwisu i usług posprzedażowych PANAV należą naprawy – zarówno gwarancyjne, jak i pogwarancyjne.

Nasza firma posiada doskonałą sieć serwisową, której pracownicy zaoferują szeroki wachlarz usług – w ramach regularnych przeglądów serwisowych, jak i gwarancyjnych oraz pogwarancyjnych napraw.

Ponadto w ofercie mamy wszelkie usługi dostępne bezpośrednio w naszej firmie, gdzie przy zachowaniu najwyższej staranności przeprowadzimy wymagane naprawy oraz przeglądy gwarancyjne.

Przeglądy gwarancyjne i ich częstotliwość

Pojazdy wyprodukowane w PANAV, a.s. objęte są prawem do przeglądu technicznego w zakresie, który określa artykuł „Przeglądy serwisowe” – będą one realizowane wyłącznie w autoryzowanych punktach naprawczych PANAV. Przeglądy serwisowe są obowiązkowe dla każdego użytkownika produktu PANAV, a.s.

Jeśli użytkownik nie dostarczy pojazdu do przeglądu, spowoduje to wygaśnięcie odpowiedzialności producenta za jakość produktu.

 

Jako jeden z nielicznych producentów posiadamy własny portal i system elektronicznej rejestracji terminów serwisów i napraw

Cała sieć serwisowa ma dostęp do elektronicznego systemu PANTECH, w ramach którego centrum serwisowe sporządza odpowiednie wpisy w elektronicznej książce serwisowej. 

 Pierwszy przegląd serwisowy (w przypadku zestawu pojazdów na każdy pojazd) przeprowadzany jest po przejechaniu 5000 km (2500 km dla pojazdów wywrotek) lub po dwóch miesiącach od daty przekazania pojazdu. Pierwszeństwo ma zdarzenie, które zaistniało wcześniej. Pierwszy przegląd serwisowy obejmuje 3 godziny pracy. 
 Kolejne przeglądy serwisowe przeprowadza się co 75 000 km lub co 6 miesięcy eksploatacji, zależnie od tego, które zdarzenie zaistnieje wcześniej. 
 Przeglądy serwisowe producent zaleca wykonywać przez cały okres użytkowania pojazdu – ma to na celu zwiększenie bezpieczeństwa eksploatacji oraz niezawodności produktu. 
 Koszt wszystkich przeglądów serwisowych pokrywa użytkownik, o ile nie podano inaczej. 

Szkolenia i inne usługi

Kolejnym istotnym przedmiotem działalności działu serwisowego jest kontrola protokołów serwisowych oraz rozpatrywanie roszczeń gwarancyjnych on-line – tryb ten przyspiesza realizację ewentualnych reklamacji.

W celu podniesienia jakości usług całej sieci, centrum serwisowe przeprowadza także regularne szkolenia w poniższych obszarach:

Szkolenie podstawowe PANAV

Obsługa systemu PANTECH

Szkolenie gwarancyjne PANAV

Hydraulika w pojazdach PANAV

Interesuje się
Kontaktujte nás
Loading...