Alternatywny montaż opon

W tym obszarze wystawiamy zgodę na alternatywny montaż opon i ich wpisanie do dowodu technicznego...

Wiąże się to z problematyką zaniku niektórych starszych typów opon oraz przejścia z oznaczeń calowych na metryczne.

 

Ta czynność podlega opłacie w kwocie   

3500,00 CZK + VAT
140 € + VAT
 

Jakie kroki należy podjąć?

Przesłać nam adres do faktury, w tym REGON, NIP, ewentualnie adres korespondencyjny, jeśli zgoda wystawiana jest na inną osobę i wysyłana na inny adres. Telefon kontaktowy. Kopia dowodu technicznego – karty pojazdu. W tekście zaznaczyć, czego dotyczy wniosek – rozmiar opon, które mają być alternatywnie zastosowane.

Całość można przesłać e-mailem. UWAGA: plik nie może ważyć więcej niż 5 MB, w razie konieczności należy go podzielić na kilka e-maili.

 

 

KONTAKT:

PANAV, a.s.
Nádražní 212
783 45 Senice na Hané

Inż. Radovan Mládek
tel.:
 +420 585 808 519

e-mail: [obfuscate_1_|113|88|93|103|118|96|37|102|100|97|99|92|100|56|112|96|101|90|110|46|98|113]

Interesuje się
Kontaktujte nás
Loading...