Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu
NÁVĚSY - PŘÍVĚSY - NÁSTAVBY
  • CS
  • EN
  • RU

Schvalování přestaveb, prohlášení o shodě výroby

V této oblasti můžeme vystavit souhlas s:

  • Přestavbou vozidel kategorie O na R (traktorová přívěsná vozidla).

  • Změna typu nástavby, např. valníková na plošinová. POZOR u sklápěcích vozidel nelze provést  změnu na plošinu! Valníková vozidla nelze přestavět na sklápěcí!

  • Prohlášení o shodě výroby – jedná se o prohlášení potřebné pro registraci vozidel odkoupených z ozbrojených složek, kterým nebyl vystaven technický průkaz.

Úkon je zpoplatněn částkou   3.000,- Kč + DPH

120,- € + DPH

Co musíte udělat?

Zaslat nám fakturační adresu včetně IČ, DIČ, případně korespondenční adresu pokud bude souhlas vystaven na jinou osobu a zasílán na jinou adresu. Kontaktní telefon. Kopie technického průkazu vozidla. U vozidel neregistrovaných foto výrobního štítku a foto vozidla. Do textu uvedete, čeho se Váš požadavek týká.

Vše možno zaslat e-mailem. POZOR velikost souboru nesmí přesáhnout 5 Mb, pak je třeba soubor rozdělit na několik e-mailů.


KONTAKT:

PANAV, a.s.
Nádražní 212
783 45 Senice na Hané

Ing. Radovan Mládek
tel.:
+420 585 808 519
fax: +420 585 808 220
e-mail: radovan.mladek@panav.cz