Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu
NÁVĚSY - PŘÍVĚSY - NÁSTAVBY
  • CS
  • EN
  • RU

Různé

Dále vystavuje prohlášení výrobce v těchto případech:

  • Obnova VIN vozidla – při znehodnocení (poškození) VIN vydáváme souhlas s jeho obnovou náhradní metodou.

  • Špatně zapsané údaje v TP vozidla. Při opisech TP vozidla dochází k chybám. Vydáváme prohlášení k opravám těchto údajů.

  • Nesoulad mezi VČ zapsaným v TP vozidla a vyraženým na rámu vozidla. Jedná se převážně o vozidla z 60tých až 80tých letech, kdy se v TP vozidla vyznačovalo předčíslí pro rozlišení výrobků. Např. v TP je zápis 101 12345, 101 je předčíslí zapsané v TP na rámu vozidla je vyraženo 12345.

  • Změna rozměrů nástavby vozidla. Prohlášení výrobce vyžadovaný registrem vozidel. Jedná se o problematiku týkající se změny rozměrů nástavby vozidla po výměně, nebo přestavbě nástavby.

Úkony nejsou zpoplatněny.

Co musíte udělat?

Zaslat nám korespondenční adresu, pokud bude souhlas vystaven na jinou osobu a zasílán na jinou adresu. Kontaktní telefon. Kopie technického průkazu vozidla, případně foto vozidla. Do textu uvedete, čeho se Váš požadavek týká.

Vše možno zaslat e-mailem. POZOR velikost souboru nesmí přesáhnout 5 Mb, pak je třeba soubor rozdělit na několik e-mailů.


KONTAKT:

PANAV, a.s.
Nádražní 212
783 45 Senice na Hané

Ing. Radovan Mládek
tel.:
+420 585 808 519
fax: +420 585 808 220
e-mail: radovan.mladek@panav.cz